Từ Marketing Đến Bán hàng

[ Nội dung buổi Offline từ Digital Marketing đến bán hàng] Hệ thống Digital Marketing Dành cho cá nhân – Ông Trương Văn Quý Quảng cáo hiển thị – Ông Hoàng Bảo Quốc Video diễn ra buổi hội thảo

Read More

Digital Personal Branding

Chương trình offline nói về làm thế nào để sử dụng Digital Marketing để xây dựng thương hiệu cá nhân, và áp dụng vào việc kinh doanh bất động sản

Read More

Hệ thống digital marketing BĐS

[ Nội dung khoá học đang được cập nhật ] Khoá học giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về một hệ thống digital marketing BĐS đầy đủ Thấu hiểu khách hàng & Hành trình chuyển đổi khách hàng BDS Digital Marketing & Sales bất động sản Hệ thống digital marketing BDS tích hợp…

Read More

Website & Landing page

Trong khóa học này học viên sẽ nắm được: Chuẩn bị nội dung để xây dựng một trang web cho dự án bất động sản Các phương pháp tối ưu trang đích để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và chất lượng dữ liệu Cách thức tạo ra một trang web dự án bất động…

Read More

Google Adwords Bất động sản

Nội dung khoá học: Giới thiệu về quảng cáo Google  Hành trình chuyển đổi khách hàng Các hình thức quảng cáo của Google Các công việc chuẩn bị Quảng cáo tìm kiếm trên Google Nghiên cứu và phân tích từ khoá Viết mẫu quảng cáo Tạo chiến dịch quảng cáo đầu tiên Tiện ích mở…

Read More

Facebook Marketing Bất động sản

Tổng quan về Facebook Marketing trong bds Facebook Marketing Process Facebook Profile, Fanpage, Group Tổng quan về quảng cáo BDS trên Facebook Thiết lập chiến dịch quảng cáo đầu tiên trên Facebook Loại hình và mục tiêu quảng cáo Cấu trúc chiến dịch quảng cáo Thiết lập chiến dịch quảng cáo Nhắm mục tiêu quảng…

Read More