Posts by Truong Van Quy

Báo cáo thị trường nhà ở Việt Nam 2018 – Savill

Tầm nhìn & Triển vọng Đà tăng trưởng của thị trường nhà ở Việt Nam được thúc đẩy bởi cơ cấu nhân khẩu học vàng và triển vọng kinh tế lạc quan. Tp.HCM và Hà Nội đang đi vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, sánh ngang với những thành phố khác trong khu vực.…

Read More